Știri și SPECTACOLE

𝐃𝐞𝐬𝐜𝐡𝐢𝐝𝐞 𝐎𝐜𝐡𝐢𝐢, 𝐏𝐫𝐢𝐯𝐞𝐬̧𝐭𝐞 𝐋𝐮𝐦𝐞𝐚!

Proiect de Educaţie Media - Deschide Ochii, Priveşte Lumea! organizat de Asociatia Copii pentru Viitor

 Bucureşti, 26.02.2024

Proiectul Deschide Ochii, Priveşte Lumea! este un proiect de educatie media care isi propune sa continue demersurile începute prin proiectele Merg la Liceu (in Bucureşti) si Implicaţi în Comunitate (in Slobozia), care au avut ca obiective, printre altele, stimularea gândirii critice prin facilitarea a zeci de sesiuni de educație pe diverse teme, pentru zeci de copii şi tineri.

În experiența directă cu numeroşi copii şi tineri am constatat că aceștia se confruntă cu mari dificultăți atunci când se află în situația de a alege din multitudinea de informații disponibile în mediul online, petrec foarte mult timp pe internet într-un mod ineficient și sunt foarte vulnerabili în fața pericolelor precum furtul identității, înșelăciuni sau furnizarea de informații personale către necunoscuţi.

Proiectul vizează dezvoltarea competențelor de educație media în rândul copiilor şi adolescenţilor cu vârste cuprinse între 11 şi 18 ani,  din Bucureşti şi Slobozia (Centrul pentru Voluntariat-Implicaţi în Comunitate), judeţul Ialomiţa, prin creșterea capacității de analiză a informațiilor din media și dezvoltarea gândirii critice. Acest lucru se va realiza prin desfășurarea de activitati atractive, sub forma de ateliere şi prin utilizarea unei metode inedite, aceea a teatrului interactiv, participativ.

Obiectivele proiectului sunt (1) creșterea capacității de analiză a informațiilor din media și dezvoltarea gândirii critice în rândul a 30 de copii şi tineri cu vârste între 11 și 18 de ani din comunitățile implicate, prin organizarea de sesiuni de formare pe parcursul a 6 luni, respectiv (2) creșterea gradului de informare și conştientizare a cel puțin 200 de copii şi adolescenţi  din cele doua comunități cu privire la importanța educației media.

Activitățile prevăzute includ ateliere de media literacy pentru cei 30 de copii şi tineri din cele 2 comunităţi, organizarea de ateliere de dezvoltare personală prin tehnici teatrale, de construcţie a unei piease de teatru interactiv, de concepere a unor materiale media, organizarea unor evenimente în care va fi prezentată piesa de teatru/performance în cel puţin 3 locaţii, urmate de dezbateri la care vor lua parte cadre didactice, parinţii, psihologi, consilieri şcolari; organizarea unui bootcamp pe tema educației media pentru un număr de 15 copii şi adolescenţi  și 4 adulți îndrumători, formarea unui grup de lucru pe tema educației media la Centrul de Voluntariat Slobozia, unde tinerii vor crea materiale de comunicare jurnalistice pe teme din sfera educației media.

Proiectul este realizat cu sprijinul Centrului de Voluntariat – Implicaţi în Comunitate din Slobozia şi cu specialisti în arta teatrală din cadrul Improteca.

Rezultatele proiectului includ dezvoltarea competențelor de educație media a 30 de copii şi tineri implicați direct, precum și a 200 de copii şi tineri participanți la campaniile de informare; derularea a 4 campanii de informare pe tema educației media realizate; realizarea unei piese de teatru/performance pe teme de educaţie media.

Proiectul are o durată de 6 luni şi se va desfăşura în perioada februarie – august 2024.

Proiectul Deschide Ochii, Priveşte Lumea! este derulat de Asociaţia Copii pentru Viitor și finanţat prin programul Efectiv Civic, dezvoltat de FDSC – Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile în parteneriat cu RAF – Românian American Foundation și cu sprijinul CJI – Centrul pentru Jurnalism Independent.

 

Despre ONG

Asociaţia Copii pentru Viitor – Asociația “Copii pentru Viitor” a luat ființă în anul 2016, în Lupeni.

Misiunea asociației este îmbunătățirea calității vieții, crearea unui mediu sănătos și durabil pentru generațiile viitoare prin reducerea abandonului școlar, intergrarea socială și profesională, suport psihologic, orientare școlara și profesională, reducerea sărăciei extreme. Principalii beneficiari sunt copii şi tineri proveniți din medii dezavantajate și din sistemul de protecție socială, dar fara a se limita doar la aceşstia.

Până în prezent Asociaţia Copii pentru Viitor a implimentat zeci de proiecte de activare comunitară în mai multe comunităţi din ţară – Valea Jiului, Simeria, Hunedoara, Vetel, Ghelari (jud. Hunedoara), Slobozia şi mediul rural (jud. Ialomiţa), Sulina (jud. Tulcea), Constanţa, Moțăței (jud. Dolj), Balan (jud. Harghita), având peste 5000 de beneficiari, copii şi tineri.

Printre proiectele implementate menţionăm: Prânzul Comunitar (2021 – prezent), Comunităţi Vibrante în Valea Jiului (august 2023 – februarie 2024), proiect finanţat în cadrul programului În Stare de Bine, de către Kaufland România şi FDSC, Merg la Liceu (martie 2022 – iunie 2023), proiect finanţat în cadrul programului Active Citizen Fund, prin EEA Norway Grants şi FDSC, Ajutăm Împreună (iunie 2022 – martie 2023), proiect destinat ajutorării refugiaţilor ucraineni, finanţat prin HP Inc România şi susţinut de OIM România, Merg la Liceu 2 (martie 2024 – octombrie 2024), program de digital literacy finanţat de la HP Inc România și Curiera, Centrul Educational de Tip after school Simeria (2022 – prezent), activităţi educaţionale, excursii, tabere, ateliere de dezvoltare personală pentru copiii din medii dezavantajate din Simeria – în parteneriat cu DAS Simeria şi Curiera – Curierul Verde.

Pentru mai multe detalii accesaţi www.copiipentruviitor.ro

 

Despre programul Efectiv Civic

Efectiv Civic este un program de educație civică și dialog intercultural pentru tineri dezvoltat de FDSC – Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile în parteneriat cu RAF – Românian American Foundation și cu sprijinul CJI – Centrul pentru Jurnalism Independent.

Inițiativa are ca focus:

* creșterea capacității a 15 ONG-uri în fiecare an pentru a oferi intervenții în două domenii importante pentru o democrație funcțională: educația media și dialogul intercultural

* dezvoltarea capacității organizaționale a ONG-urilor finanţate în vederea creșterii sustenabiliății acestora și a îmbunătățirii abilităților lor de a implementa proiecte

Bugetul total al programului este de 1.707.000 lei anual.

Despre FDSC – Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) este o organizație neguvernamentală, independentă, înființată în anul 1994, care promovează o societate civilă puternică și sustenabilă, ce contribuie la apărarea valorilor democratice prin sprijinirea actorilor societății civile, mobilizarea de resurse, încurajarea unui mediu favorabil și întărirea cooperării cu celelalte sectoare.

Despre RAF – Românian American Foundation

Românian-American Foundation (RAF) a fost înființată în 2009. Misiunea RAF este să promoveze şi să consolideze condițiile necesare unei economii de piață sustenabile și unei societăți democratice, care să asigure accesul la oportunități pentru toate segmentele populației din România. Intervențiile RAF acoperă trei priorități strategice: economie rurală, tehnologie și inovație, implicare civică. Programele educaționale sunt o componentă transversală pe parcursul tuturor intervențiilor noastre, oferind elevilor acces la educație de calitate și contribuind la sustenabilitatea programelor.